KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ

01.

SEÇME VE YERLEŞTİRMEİşe Alım, profesyonel bir şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi gereken uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta NovaMental olarak İşe Alım Seçme ve Yerleştirme konusunda uzman kadromuz ile birlikte sadece iş ortaklarımıza değil aynı zamanda adaylarımıza da danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Başta bilişim, sigorta ve finans pozisyonları olmak üzere birçok farklı sektörde, sektörün özelliklerini ve gerekliliklerini bilerek pozisyon ihtiyaçlarını projelendirmekteyiz. Bu kapsamda uygun bulunan aday profillerini sahip olduğumuz geniş veri havuzumuzdan çekerek klasik mülakattan ziyade yetkinlik, yetenek ve potansiyellerini ölçümleyecek şekilde değerlendirmekteyiz. Seçme ve Yerleştirme süreçlerinde iş ortaklarımıza en az onların kendi İşe Alım departmanı kadar yakın olarak çalışmakta ve firmaları en iyi şekilde temsil etmekteyiz. Amacımız ihtiyaca yönelik pozisyonların en efektif zamanda doğru adaylar ile buluşturulması ve uzun soluklu iş birliklerinin doğması konusunda iyi bir yol arkadaşı olmaktır. Bu doğrultuda İşe Alım Seçme ve Yerleştirme yolculuğunun her adımında yanınızda yürümekteyiz.

daha fazla

02.

DIŞ KAYNAK (OUTSOURCE)Günümüz şartlarında yıllık iş planlamaları yapılırken pek tabii bazı sapmalar ortaya çıkmaktadır. Bu sapmaların sonucunda oluşan insan kaynağı maliyetinin minimize edilebilmesi açısından dış kaynak personel tedarik oldukça avantajlı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalifiye, yetiştirilmiş ve tarafımızca tüm hakları sağlanan dış kaynaklı personellerimiz özellikle bilişim alanındaki ihtiyaçlara karşılık verebilmektedir. Outsource gereksinimi olan bazı durumlar;

  • Bütçe planlaması sebebiyle kadro (head count) kısıtlamalarında
  • Teknik anlamda kısa zamanda daha fazla projenin içerisinde çalışmış, kalifiye personel ihtiyaçlarında
  • Destek pozisyonundaki personel gereksinimlerinde
  • Yeni kurulması planlanan departmanlarda ilk maliyeti düşük tutmak için 
daha fazla

03.

SÜREÇ YÖNETİMİBaşarılı örgütlerin temelini nitelikli çalışanlar bütünü oluşturmaktadır. Bu nedenle örgütler bu çalışanları kendilerine çekebilmek, elinde tutabilmek ve potansiyellerini geliştirerek bireysel ve bütünsel büyümeyi sağlamak adına insan kaynağına önem vermektedir. Örgüt içinde süreç yönetiminin etkin izlenip uygulanmasında NovaMental olarak alanında uzman insan kaynakları ekibimiz ile izlenebilir yol haritalarımız eşliğinde belirlenen ihtiyaçlara göre ilerlemekteyiz. Örgütün ihtiyaçlarına göre; Birim çalışan ve yöneticileri ile gerçekleştirilen birebir görüşmeler sonrasında görev içerik, yetkinlik ve niteliklerinin belirlenmesi, Bu doğrultuda her kademe ve birim için etkili performans yönetim sistemine karar verilerek birey ve birimlere uygulanarak hayata geçirilmesi, Disiplin yönetmeliklerinin hazırlanarak uygulama için gerekli yapının oluşturulması ve oryantasyon sürecinin yönetilip sürekliliğinin sağlanması için gözlemlenmesi, Ücret ve yan haklar için piyasa araştırmalarının tamamlanarak uygun bütçeler doğrultusunda alternatiflerin oluşturulması ve uygulanması, Bireyin yetkinliklerini, sahip olduğu ve kullandığı potansiyelini ve hedeflerini görüşmeler sonucu belirleyerek gelişim profiline göre kariyer planlamasının sunulması, Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitimlerin uzman ekibimiz tarafından verilmesi & teknik eğitimlerin dışarıdan organize edilmesi başlıca faaliyet kollarımız arasında yer almaktadır.

daha fazla

04.

EĞİTİM HİZMETLERİYeni kurulacak bir departman için ya da mevcut personel için olsun insan kaynakları yönetiminde eğitim her zaman çok önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle bilişim alanında benzer eğitimlerden geçmiş olsalar da farklı okullardan ya da alanlardan gelmiş yeni personelin  bilgi düzeyini üst seviyede eşitlemek çok önem arz etmektedir. Bu şekilde yapılacak işlerin de hızlı bir şekilde nitelikli olarak başlamasına destek olunmaktadır.

Bunun yanında günümüzde her sektörden ve departmandan personelin zaman zaman belirli eğitimlere tabi tutulması gerekmektedir. Teknik ya da gelişimsel olsun, personelin eğitim ihtiyacının çok iyi analiz edilerek, buna göre programlar oluşturulması şarttır.

Çağın güncelliğini yakalayarak üretimde ya da hizmette geri kalmamanız için ilgili eğitim talepleriniz için de hizmet sağlıyoruz.

daha fazla